L’Ibex 35 (índex borsari espanyol) està format per les 35 empreses amb més liquiditat que cotitzen en el Sistema d’Interconnexió Borsària de les quatre borses espanyoles, aquest és el principal índex borsari referent de la borsa espanyola, l’elaboració la porta a terme l’empresa BME.
L’Ibex 35 pot ser entès com un termòmetre de l’evolució del preu de les accions que el formen. Per això, mesura d’alguna manera l’estat de l’economia així com les expectatives del mercat. Per aquestes raons, el bex 35 és seguit de prop per aquells inversors, tant nacionals com estrangers, que tinguin interessos en l’evolució de l’economia espanyola.

IBEX 35

Quines empreses poden formar part de l’Ibex 35?

L’Ibex 35 està format per les 35 empreses més importants d’Espanya; tenint en compte la seva liquiditat i capitalització borsària. Normalment, es prioritza la liquiditat ja que és indispensable que una empresa sigui molt negociada perquè entri a formar part de l’índex. A mesura que passa el temps, les empreses van reduint o augmentant la seva capitalització borsària alhora que l’interès per la seva negociació augmenta o disminueix. Això fa que l’Ibex 35 no estigui sempre format per les mateixes 35 empreses.

Com es decideix les empreses que formen part de l’Ibex 35?

El Comitè Assessor Tècnic (CAT), compost per entre cinc i nou membres, revisa l’Ibex 35, almenys, unes quatre vegades a l’any. Aquest organisme és qui valora les empreses que han de formar l’índex després de realitzar un estudi de les variables comentades: liquiditat i capitalització bursátil.
En resum, el CAT decideix l’entrada i sortida de les companyies que conformen l’índex atenent a dos criteris: la capitalització d’una companyia, i el volum negociat de les seves accions.

Print Friendly, PDF & Email
Si t'agrada, comparteix: