Red Elèctrica d’Espanya (REE) és un grup empresarial espanyol que actua com a operador del sistema elèctric en el mercat elèctric espanyol. La seva missió, com a operador del sistema, és assegurar el correcte funcionament del sistema de subministrament elèctric i garantir en tot moment la continuïtat i seguretat del subministrament d’energia elèctrica.

REE gestiona tota la xarxa de transport d’energia elèctrica (alta tensió), però no realitza distribució d’energia elèctrica (baixa tensió).

Com a operador del sistema elèctric, Red Elèctrica estableix les previsions de la demanda d’energia elèctrica i opera en temps real les instal·lacions de generació i transport elèctric, aconseguint que la producció programada a les centrals elèctriques coincideixi en cada instant amb la demanda dels consumidors.

Red Elèctrica és propietària de tota la xarxa espanyola d’electricitat en alta tensió. REE publica al seu web informació en temps real de la demanda d’electricitat, la seva estructura de generació i les emissions de CO2 associades al parc de generació espanyol.

La xarxa de transport està composta per més de 40 000 quilòmetres de línies d’alta tensió, més de 5000 posicions de subestacions i més de 80 000 MVA de capacitat de transformació.

Print Friendly, PDF & Email
Si t'agrada, comparteix: