Bolsas y Mercados Españoles (BME) és l’operador de tots els mercats de valors i sistemes financers a Espanya. És un referent en el sector en termes de solvència, eficiència i rendibilitat.

BME es defineixBME logo a si mateixa com una empresa d’alta capacitat tecnològica, amb un equip humà ben preparat, que acumula el coneixement i els recursos necessaris per oferir una àmplia gamma de serveis, productes i
sistemes avançats de negociació i accés als mercats globals a emissors, intermediaris i inversors, tant a Espanya com a nivell internacional.

BME està organitzada en set unitats de negoci que representen la més àmplia i variada oferta de productes i serveis que una empresa d’aquest sector pot oferir en l’actualitat a la comunitat financera: Renda Variable, Deute públic i Corporativa, Derivats, Compensació i liquidació, Difusió d’Informació, Consultoria, Noves Tecnologies i Formació.

BME té més de 20 societats filials i entre les que formen el grup destaquen Borsa de Madrid, Borsa de Barcelona, ​​Borsa de Bilbao, Borsa de València, AIAF Mercat de Renda Fixa, MEFF, IBERCLEAR, MAB, Visual Trader BME Consulting, BME Innova , BME Market Data i Infobolsa.

Print Friendly, PDF & Email
Si t'agrada, comparteix: