Solo el necio confunde valor y precio. (Francisco de Quevedo)

En borsa és molt important no confondre aquestes dues variables: valor i preu.
Ja ho va dir el gran mestre:

Valor i Preu segons Warren Buffett

El preu són els diners a pagar per adquirir un determinat producte, en el cas de borsa, una acció o un altre producte financer.

Característiques del PREU:

  • El preu depèn de l’oferta i la demanda: Variacions en l’oferta o la demanda poden modificar el preu d’una acció sense que això suposi un canvi en el seu valor. La psicologia dels inversors sol ser un factor molt important en la determinació del preu, especialment durant bombolles i cracs.
  • El preu és quantificable de manera objectiva: A la borsa, el preu és una dada pública, de manera que podem saber de manera exacta el preu d’una acció, només cal mirar la seva cotització.
  • El preu sol ser molt volàtil: Ja hem vist que pot variar bruscament degut a els canvis d’opinió del mercat.

Característiques del VALOR:
En finances, es defineix el valor d’un actiu com els fluxos de caixa futurs descomptats que aquest actiu reportarà al seu amo. En altres paraules, els diners que guanyarem al futur descomptat en base al seu risc i horitzó temporal.
Els seguidors del “value investing” solen anomenar “valor intrínsec” al valor d’una acció o qualsevol altre actiu financer.

  • El valor no depèn de l’oferta i la demanda, sinó de dos factors, que són les perspectives de l’inversor sobre fluxos de caixa futurs i el risc de l’actiu.
  • El valor, igual que el preu, també és quantificable, però de manera subjectiva. Cada persona podrà atorgar un valor diferent a una mateixa acció segons les seves perspectives d’ingressos futurs i del risc de l’actiu. Per a una persona, un actiu pot ser arriscat, mentre que per a una altra pot no ser-ho.
  • A diferència del preu, el valor sol ser poc volàtil, ja que se sol fonamentar en valors més sòlids.

Importància de la diferència entre valor i preu a l’hora d’invertir en borsa
Alguns estils d’inversió, com els basats en la teoria moderna de carteres, parteixen del fet que en els mercats financers el valor d’un actiu és igual al seu preu, és a dir, que els mercats financers són eficients i que és impossible batre el mercat si no és per pur atzar.

No obstant això, la pràctica ha demostrat que els millors inversors en borsa són els que basen les seves decisions en les ineficiències del mercat, aprofitant les diferències entre preu i valor. En altres paraules, els millors inversors, els que han aconseguit batre al mercat de forma constant, són els seguidors del anomenat “value investing” o inversió en valor.

La paradoxa del valor d’Adam Smith
Adam Smith explica mitjançant la famosa paradoxa de l’aigua i el diamant la seva percepció de valor.

L’aigua és un bé necessari per a la supervivència de l’home pel que el seu valor d’ús és molt alt. Però, la capacitat de treball necessari per aconseguir aigua és escassa ja que és la pròpia naturalesa la que facilita aquest bé. L’aigua, per tant, no té la capacitat de comprar res ni de ser intercanviada per res.

Un diamant en canvi té un valor d’ús escàs, però requereix d’un procés de treball complex fins que es converteix en una pedra preciosa i una gran quantitat de béns poden ser intercanviats per aquest.

Existeixen coses amb un gran valor d’ús i un escàs valor de canvi (aigua).
Existeixen coses amb un gran valor de canvi i un escàs valor d’ús (diamants).

La paradoxa del valor segueix sent un fet rellevant en l’actualitat sobretot en països on hi ha problemes d’abastament d’aigua.

Print Friendly, PDF & Email
Diferència entre valor i preu
Si t'agrada, comparteix:
Etiquetat a:        

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.